Thursday, August 20, 2015

Immortal Hammer - V Znameni Perúnovho Kruhu (2002)


Raw Slovakian black metal. A thick, frigid fog of buzzing guitars, muddy bass, drum machine, and distorted vocals.

Track listing:
1. V znameni Perúnovho kruhu
2. Inkvizítor
3. Im dunkelem Wald
4. Zem našich predkov
5. V mene kultu
6. Temná legenda pohanských mečov
7. Tjarnaglofi
8. Tisícročný duch vojny
9. Zahalený lesnou tmou
10. Vlčia krv

There is no sunrise yet to come

If you like this, check out:

Evilwinged - Avatars of Satan (2006)
Волхв - Древо мира (2004)

2 comments: