Sunday, December 10, 2017

Temnohor - Pýcha Lesov Karpatských (2008)


Slovak raw epic black metal. Lyrical themes: "Darkness, Forests." Yes, to describe Pycha Lesov Karpatskych is to describe the most fundamental elements of black metal, so let's just skip that part and get right to those dark forests, right?

Track listing:
1. Intro
2. Tma, Strom, Tma
3. Tam, Gde Sa I Svetlo Pred Cemnotu Pokorí
4. V Chodbách Zastaveného Casu
5. Irónia, Sarkazmus A Opovrhnucí Modly Krestanskej
6. V Zasnežených Lesech Karpatských Morena Panuje
7. Pýcha Lesov Karpatských
8. Outro

Beneath the corpsemoon

If you like this, listen to:
Pest -
Dauðafærð (2004)
Nattsvargr -
Vinterblod (2010)

1 comment: