Monday, March 19, 2018

Sorgeldom - Innerlig Förmörkelse (2009)


Related:
Bergraven - Dödsvisioner (2007)

Swedish black metal. Cold and hypnotic.

Track listing:
1. Insikter
2. Oroväckande förlust av ett förlorat förstånd
3. Då drömmen dog, dödade dagen dig
4. Livslusten for med vinden
5. Geväret lades fram, processen blev kort
6. Innerlig förmörkelse

The womb of mysteries leaves riddles on the surface

Also of interest:
Empty - The Last Breath
of My Mortal Despai
r (2005)
Mortuus Lunae -
In Spirutuale Contatto (2009)

No comments:

Post a Comment