Friday, May 15, 2015

Dødheimsgard - Kronet Til Konge (1995)


90s Norwegian black metal. Pure and true -- nothing but tremolo picking, busy drumming, hoarse, reverb-soaked howls, and Satanic blasphemy.

Track listing:
1. Intro
2. Å slakte Gud
3. En krig å seire
4. Jesu blod
5. Midnattskogens sorte kjerne
6. Kuldeblest over evig isøde
7. Kronet til konge
8. Mournful, Yet and Forever
9. Når vi har dolket Guds hjerte
10. Starcave, Depths and Chained
11. When Heavens End
12. Outro

For us, sounds of lovely pain

1 comment: